Velkommen til Sankthansfest 23.juni 2016

Styret inviterer til sankthansfest på roklubben fra ca kl.18. Mer info i invitasjonen.