Anlegg

Tilgjengelighet til båter og steder å bruke båtene er essensielt for en roklubb. I Bærum Roklubb er vi i en unik situasjon som har tilgang til et nytt og moderne klubbanlegg med båthaller, garderobeanlegg, innendørs treningsrom, kontor og stue m/ kjøkken.

Båthall

Båtparken holder en meget god standard med et bredt utvalg av båttyper både for topp-roere og mosjonister.

Klubbens treningsstudio

Treningsrommet vårt kan vi med rette si har bygdas beste plassering. Panoramautsikten mot roområdet og Sandviksbukta er til stor inspirasjon. Rommet er godt utstyr med roergometere , ergometersykler, tredemølle og diverse vektutstyr.

Kjørbobanen

Området fra innerst i Slependrenna til Solvik er vårt sentrale ro-område . Området heter Kjørbobanen og er beskrevet i kommunens arealplaner som et område for utøvelse av idrett. Navnet kommer av at dette området har vært benyttet til å arrangere ro-regattaer siden 1937. I forbindelse med klubbens årlige arrangement i månedsskiftet august-september - Kjørbosprinten - legges det ut et et såkalt albano-system på en 500 meter lang bane langs Kalvøya. Regattabanen deles i 6 individuelle baner med bøyer hver 12 meter. Båtene starter fra faste startposisjoner.
Det er imidlertid ikke slik at dette sjøområdet er forbeholdt vannsporter som roing og padling.

Annen bruk av sjøområdene og utbygging av småbåthavner setter muligheten for roing under et kontinuerlig press. De fleste roklubber har tatt konsekvensen av dette presset og etablert anlegg i ferskvann. Størrelsen på ferskvannsforekomstene i Bærum setter imidlertid begrensninger på en slik utvikling og foreløpig holder klubben stand i sjøområdet.

Indre Oslofjord og Sandviksbukta er blant de tettest trafikkerte sjøområder i hele Norge pga. antall lystbåter som sokner til småbåthavnene i dette området. Det er mange titalls tusen småbåter i Indre Oslofjord og sameksistens med myke trafikanter som roere byr på mange utfordringer, spesielt for ro-miljøet. En robåt ligger lavt på vannet og de smekre båtene balanseres ved hjelp av årene.
En lystbåt setter opp bølger selv ved minstefarten på 5 knop som oppleves på en helt annen måte når man sitter i en smekker robåt enn når man sitter ved roret i en større båt. Det skal ikke store bølgene til for å fylle en robåt med vann eller medføre at båten kantrer. Kanskje en tur i robåt burde være endel av båtførerprøven?