Anlegg

Tilgjengelighet til båter og steder å bruke båtene er essensielt for en roklubb. I Bærum Roklubb er vi i en unik situasjon som har tilgang til et idrettsanlegg med båthall, bryggeanlegg, robane, samt treningsrom med garderobeanlegg, kontor og selskaps-/forsamlingslokale.

Båthall

Roklubbens medlemmer og støttespillere jobber hele tiden for at båtparken skal oppnå en tilfredsstillende standard med et bredt utvalg av båttyper for barn, ungdom og voksne, både for nybegynnere, mosjonister og topp-roere.

Klubbens treningsstudio

Treningsrommet vårt kan vi med rette si har bygdas beste plassering. Panoramautsikten mot robanen og Sandviksbukta er til stor inspirasjon. Rommet er godt utstyr med hensiktsmessig treningsutstyr.

Kjørbobanen

Området fra innerst i Slependrenna til Solvik er vårt sentrale ro-område. Området heter Kjørbobanen og er avsatt i kommunens arealplaner som et område for utøvelse av idrett - regattabane. Navnet kommer av at dette området har vært benyttet til å arrangere ro-regattaer siden 1937. I forbindelse med klubbens årlige arrangement i månedsskiftet august-september - Kjørbosprinten - legges det ut et et såkalt albano-system på en 500 meter lang bane langs Kalvøya. Regattabanen deles i 6 individuelle baner med bøyer hver 12 meter. Båtene starter fra faste startposisjoner. Det er imidlertid ikke slik at dette sjøområdet er eksklusivt for vannsporter som roing og padling. Vi deler sjøen med andre vannsjøidretter og seil-/motorbåter og yrkesbåter.

Annen bruk av sjøområdene og utbygging av småbåthavner setter muligheten for roing under et kontinuerlig press. De fleste roklubber har tatt konsekvensen av dette presset og etablert anlegg i ferskvann. Størrelsen på ferskvannsforekomstene i Bærum setter imidlertid begrensninger på en slik utvikling- Bærum Roklubb arbeider derfor hardt og aktivt for å ivareta idrettens interesser og for å skjerme sjøområdene til vannsport.

Indre Oslofjord og Sandviksbukta er blant de tettest trafikkerte sjøområder i hele Norge pga. antall lystbåter som sokner til småbåthavnene i dette området. Det er mange titalls tusen småbåter i Indre Oslofjord og sameksistens med myke trafikanter som roere byr på mange utfordringer, spesielt for ro-miljøet. En robåt ligger lavt på vannet og de smekre båtene balanseres ved hjelp av årene. En lystbåt setter opp bølger selv ved minstefarten på 5 knop som oppleves på en helt annen måte når man sitter i en smekker robåt enn når man sitter ved roret i en større båt. Det skal ikke store bølgene til for å fylle en robåt med vann eller medføre at båten kantrer. Kanskje en tur i robåt burde være endel av båtførerprøven?