Båtsportens hus

Om Bærum Roklubb - Historikk

Bildemontasje av tre av klubbhusene gjennom tidene

Bærum Roklubb har lange tradisjoner, siden den ble stiftet 31. juli 1917. Klubbens beliggenhet har endret seg gjennom tidene, men den har alltid ligget i nærheten av Kalvøya. Det første båthuset ble reist på Kalvøya, mot Høvikodden. I 1925 ble huset flyttet over isen til Kadettangen, noe som gjorde tilgjengeligheten lettere (før broforbindelsen).

I 1938 ble det bestemt at Kadettangen skulle bli badeplass, og at roklubben måtte flytte til "Danmark", den vesle øya innunder fastlandet, vis-à-vis Kalvøya. Dette ble tilholdssted frem til 1972, da "Båtsportens Hus" ble reist på Kalvøya, mot fastlandet. De grå båtnaustene gled vakkert inn i det marine miljøet og var godt synlig for alle, både til lands og til vanns.

Den 19. oktober 1996 brant Båtsportens Hus ned til grunnen og nytt båthus ble gjenreist på tomten. I dag står det et flott nytt anlegg klar til å ta imot mange nye medlemmer. Det nye Båtsportens Hus ble innviet mai 2000.