Om Bærum Roklubb

Slik ble klubben til

Bærum roklubb ble stiftet den 31. juni 1917 av dr. Peter Torgersen. Han hadde en visjon om roing som folkesport og allerede 9. september samme år arrangerte roklubben sin første regatta.

Klubbhuset ble bygget på nordøst siden av Kalvøya og ble blant annet finansiert gjennom bidrag fra lokalbefolkningen i Bærum.

 I 1924 ble klubbhuset flyttet til sydspissen av Kadettangen, klubbhuset på Kalvøya ble tatt ned bit for bit og fraktet over isen. Dette ble gjort for å bedre inntektsgrunnlaget for restauranten i 3. etasje og på grunn av at de norske båttypene forsvant fra konkurranseidretten noe som ødela mye av inntektsgrunnlaget dessverre ble inntektene mye lavere enn ventet. 

I 1931 fikk klubben sin nåværende konkurransebane, kjørbobanen med start midtveis i Slependenrenna og mål ved sjøskolen ved Solvikbukta. 

Finansieringen av klubben fortsatte å være et problem og i 1936 ble klubbhuset begjært solgt og roklubben ble flyttet ut på øyen Danmark utenfor Sandvika.

 Danmark var tilholdssted for klubben de neste 37 årene fram til et nytt klubbhus ble reist på Kalvøya i 1972, dette ble kalt båtsportens hus og det ble også klubbhus for Bærum Kajakklubb. 

19. oktober 1996 brant klubbhuset ned til grunnen sammen med alle båter, medaljer og annet materiell. Deretter fulgte fire år med varierende treningskapasitet før nytt klubbhus ble innviet i mai 2000.

Treningsområdet

Bærum Roklubb er en roklubb med tilholdssted på Kalvøya utenfor Sandvika i Bærum kommune. Klubben er knyttet til Oslo rokrets og Norges roforbund.

Området fra innerst i Slependenrenna til Solvik er Bærum roklubbs sentrale ro-område. Området heter Kjørbobanen og er beskrevet i kommunens arealplaner som et område for utøvelse av idrett. Navnet kommer av at dette området har vært benyttet til å arrangere ro-regattaer siden 1937. 

I forbindelse med klubbens årlige arrangement i månedsskiftet august-september – Kjørbosprinten – legges det ut et såkalt albano-system på en 500 meter lang bane langs Kalvøya. 

Regattabanen deles i 6 individuelle baner med bøyer hver 12 meter. Båtene starter fra faste startposisjoner. Det er imidlertid ikke slik at dette sjøområdet er forbeholdt vannsporter som roing og padling. 

Utbygging av båtplasser for fritidsbåter har gjort utøvelse av sporten vanskeligere de siste årene og dette har fått mange andre klubber til å finne egnede innsjøer å ro på, det er dessverre få slikt alternativer i Bærum. 

Bølger fra lystbåter har de siste årene vært et økende problem for roaktiviteten ettersom det skal svært små bølger til for at bølgene skal gå over båtripen.

Bærum roklubb jobber med å legge ut bøyer som vil markere banen hver 250 meter. Dette håper klubben vil gjøre det lettere for båtfolk å respektere robanen samt at roerne kan trene aktivt på avstandene som brukes i nasjonale og internasjonale regattaer.