BLI MEDLEM

Vi ønsker nye medlemmer velkommen! Ungdommer bes kontakte treneren for de aktive utøverne (Tine Bjonge), se her.

Alle andre bes følge med på våre nyhetssaker som legges ut på Bærum Roklubbs offisielle Facebookside og melde seg på roskolen når denne arrangeres en til to ganger i året.

Om du allerede er roer, men søker nytt miljø, kan du kontakte Master.

Vi bruker Norges Idrettsforbunds (NIFs) innmeldingsportal:

Medlemskontingenten i Bærum Roklubb er på 2000 kr pr år.

Med flere medlemmer i samme husstanden kan øvrige være familiemedlem, da betaler kun første person 2000 kr, mens resterende familiemedlemmer betaler 1250 kr pr år.

Medlemskontigenten betales ved innmelding (Vipps eller bankkort), bruk linken for innmelding på denne siden.

Som medlem i Bærum Roklubb får man tilgang til treningsrom og romaskin i klubbhuset, samt garderobe med dusj. Medlemmer får også tilgang på båter til sitt ferdighetsnivå. Men det kreves erfaring eller kurs for å benytte matriellet. Snakk med Rosjef eller trener før du tar i bruk en båt eller annet matriell.