AKTIV

Våre aktive utøvere følger klubbens gruppe BR Aktive på Facebook for daglige oppdateringer! Medlemskap i gruppen forutsetter at man er aktiv utøver.

Foreldre til våre unge aktive utøvere bes følge klubbens gruppe BR Aktive FORELDRE på Facebook.

Alle foreldre til aktive utøvere bes om å fylle ut og sende inn samtykkeerklæring iht Idrettsforbundets retningslinjer for publisering av bilder og film av barn. Last ned skjema her: