Sommerhilsen fra styret våren 2024

Riktig god sommer til alle våre medlemmer!

Det har vært et begivenhetsrikt første halvår i roklubben, med stor aktivitet og mange flotte idrettslige prestasjoner. På årsmøtet i mars, med 40 medlemmer til stede, ble regnskap og årsberetning kommentert og godkjent. Hele styret ble gjenvalgt.

Ved den tradisjonelle sesongåpningen på klubben 1. mai møtte det over 100 personer, både medlemmer og familie, noe som vitner om stor interesse for klubben. Tre nye dobbeltscullere ble døpt. De fikk gode navn som «Rune» etter Rune Selvik, «Sigrid» etter Sigrid Gillebo og «Lyche» etter Jens Lyche. Knut Ødegaard døpte sistnevnte båt, og like etter ble han overraskende overrakt Norges Idrettsforbunds hederstegn av styrelederen i Viken Idrettskrets. Dette i erkjentlighet for hans enorme innsats med 70 år som tillitsmann i Bærum Roklubb!

Knut Ødegaard, Roar Bogerud, Tore Gulli
Fra venstre: Eskil, Oskar, Cornelia, Elena, Thea, Steffen og Nicolai.

Regattasesongen startet i begynnelsen av mai og vi kan vise til en rekke fine prestasjoner i vårens regattaer. Med en gruppe aktive barn og ungdommer (U13-U23) på ca. 40 personer og mange voksne (masters) deltar vi i mange løp. Noen får forsøke seg for første gang, og noen kjemper helt i toppen nasjonalt og internasjonalt.

Til Junior-EM (som egentlig gikk for tidlig for norske ro-forhold) var tre av de seks norske deltakerne fra Bærum Roklubb. Disse presterte to plasseringer i B-finalene. Til Nordisk mesterskap i Sorø i juli hadde Bærums-roere kvalifisert seg i 6 ulike båttyper. Hver roer kan kun representere Norge i ett Nordisk-løp, og valget falt på dobbeltfirer, både for guttene og jentene. Jentene ble nordiske mestere, mens guttene tok bronse. I tillegg stilte klubben med en stor gruppe klubb-roere i det Åpne Nordiske Mesterskapet i Sorø.

Flott er det at vi i år også har gjort det godt i senior-løp i årets regattaer, i tillegg til en fin gruppe yngre roere som er på vei opp. Våre Masters-roere er påmeldt i årets WorldRowing Masters-regatta i Tyskland.

I løpet av våren har vi fått tilsagn på spillemidler og støtte fra Bærum kommune til oppgradering av Kjørbobanen og Kjørbosprint-banen. Med et budsjett på flere millioner er dette flott for oss, men også en krevende oppgradering som har behov for stor dugnadsinnsats for å bli realisert. Vi planlegger å gjennomføre en stor dugnad i høstferien, uke 40 (første uken i oktober). Sett av noen dager den uken til en innsats!

Over 40 barn og ungdom deltok på søppeldugnaden i våres.

Aller først er det årets store begivenhet og roingens vakreste eventyr – Kjørboregattaen som avholdes lørdag den 31. august og søndag den 1. september. Her trenger vi «alle mann til årene» for å gjennomføre dette arrangementet. Alle kan gjøre noe! Send en e-post til dugnad@baerum-roklubb.no og still deg til disposisjon. Spesielt ettertraktet er båtførere og båtholdere på start. I tillegg er det mange oppgaver på land som fortsatt trenger sin mann/kvinne. Foreldre til alle aktive roere forventes å stille, det samme gjelder aktive masters og mosjonister. Og ellers alle som har hjertet i klubben. Det er mulig å bidra både med praktiske oppgaver, og som publikum.

Det skjer mye i sommersesongen på roklubben. Her har vi klippet fra et innlegg på Facebook-gruppen BR Aktive, med teksten;

«Frisørsalong med tilskuere. Underholdning og mat etter trening 🤣«

Helt til slutt vil vi informere om at ivrige og dyktige foresatte og medlemmer de siste årene har høstet gode resultater av søknader om økonomisk støtte til aktiviteter og utstyr for barn- og ungdom i roklubben. Så langt i år har roklubben mottatt tilsagn om:

  • 30 000 kr til årer til roskole (OBOS Gir tilbake)
  • 135 000 kr til Coastalbåter til nybegynnere (Eckbos Legat)
  • 250 000 kr til Coastalbater til nybegynnere (SparebankstiftelsenDNB)
  • 50 000 kr til drakter til juniorroere (SparebankstiftelsenDNB)

Både OBOS gir tilbake, Sparebankstiftelsen DNB og Eckbos legat er veldedige stiftelser som har tilgodesett Bærum Roklubb med betydelig økonomisk støtte de siste årene. Slike midler er helt grunnleggende for roklubbens eksistens. Resultatet bidrar til en betydelig styrking av klubbens junioraktiviteter og økt tilstrømming av utøvere. Vi er grenseløst takknemlig for den støtten disse stiftelsene har gitt oss – tusen takk!

Vi sees på roklubben – i alle fall til OBOS Kjørbosprinten den 30. august. Til da ønsker vi i styret alle medlemmer en strålende fin sommer!