Roskole 2020

Den vanlige Roskolen i mai er avlyst grunnet Korona-restriksjonene. Det vil bli funnet andre løsninger, med opplæring i mindre grupper, for opptak av nye roere i 2020.

Har du lyst til å bli roer, send en e-post til roskole@baerum-roklubb.no. Fortell litt om deg selv eller den det gjelder (Navn, fødselsår og evt andre ønsker), så avtaler vi et tilpasset opplegg.