Olympiske båtklasser

Singelsculler          1x

  

Båten er ca. 8 m lang og ros av 1 person med 2 årer.
Båtklassen er olympisk for både menn og kvinner.

Toer uten          2-

Båten er ca. 9,5 m lang og ros av 2 person med 1 åre hver.
Båtklassen er olympisk for både menn og kvinner.

Dobbeltsculler          2x

Båten er ca. 9,5 m lang og ros av 2 person med 2 årer hver.
Båtklassen er olympisk for både menn og kvinner.
Her finnes det i tillegg en lettvektsklasse for begge kjønn, dvs. at gjennomsnittsvekten for kvinnene er maks 59 kg og 72 kg for menn.

Firer uten styrmann          4-

Båten er ca. 12,5 m lang og ros av 4 personer med en åre hver.
Denne båtklassen er kun for menn.
Disse har i tillegg en lettvektsklasse, dvs. gjennomsnittsvekt maks 72 kg.

Dobbeltfirer          4x-

Båten er ca. 12 m lang og ros av 4 personer med 2 årer hver.
Båtklassen er olympisk både for menn og kvinner.

Åtter          8+

Båten er ca. 17,5 m lang og ros av 8 personer med en åre hver. Dette er den eneste båtklassen som har cox (styreman/-kvinne).
Båtklassen er olympisk både for menn og kvinner.