Konkurranseroing

Det dreier seg om å flytte båt og mannskap raskest mulig over en rettlinjet regattabane, som er 2000 m lang. Generelt kan man si at at det tar mellom 6 og 8 minutter å ro konkurransedistansen (1000 m og 500 m for juniorer under 16 år og veteraner). Det konkurreres i en rekke klasser etter båttype, kjønn og alder.

I store regattaer med mange påmeldte må det ros kvalifise- ringsløp slik at man får valgt ut de raskeste båtene til finalen. Norges Roforbund setter årlig opp en terminliste over de norske regattaene og et utvalg av internasjonale regattaer. I Norge starter de første ordinære regattaene i begynnelsen av mai, og

det er normalt regatta hver 14. dag til et stykke ut i september. Om vinteren er er det vanskelig å få rodd utendørs i Norge. Derimot er allsidig utholdenhets-trening som av løping, sykling, skøyter, skigåing og selvfølgelig roing innendørs(romaskin) viktige komponenter i norske roeres sesongforbe- redelser. I tillegg trenes naturligvis også generell styrke.