Eldres klubb

Eldres Klubb av Bærum Roklubb ble stiftet 4. mai 1947

Formål for Eldres Klubb

«Formålet er å verne om Bærum Roklubb og alltid være den til hjelp og støtte. Eldres Klubb har ingen del i Bærum Roklubbs ledelse. Klubben ivaretar de eldres interesser, både de sportslige og selskapelige, og skal bidra til å holde aktiviteten vedlike for et fortsatt godt arbeide for Bærum Roklubb».

For å bli medlem i Eldres Klubb må noen kriterier oppfylles av den som søker, blant annet

«At vedkommende har vært medlem av Bærum Roklubb i minst 8 år, og har fylt 32 år. Ingen kan være medlem av Eldres Klubb uten samtidig å være medlem av Bærum Roklubb. Overfor medlemmer som har utvist spesiell innsats for Bærum Roklubb, kan ansiennitetskravet fravikes».

Eldres Klubb har i dag 28 medlemmer og ønsker nye medlemmer velkommen! Interesserte kan kontakte Aldermann Arne Svensøy (svensoy@yahoo.no) eller Visealdermann Kjell Fotland (kjellfotland@hotmail.no).