Info om parkering Kadettangen

Parkeringsmulighetene på Kadettangen reduseres fra 5.sept. og frem til våren 2017.

Bærum roklubb har fått melding om at etableringen av Sandvika fjordpark på Kadettangen nå starter for alvor. Målet er om å kunne åpne deler av fjordparkområdet for bruk i 2017. Dette krever at byggingen kommer raskt i gang.   

Parkeringsområdet som har vært stilt til disposisjon så langt i prosjektperioden stenges og inngjerdes som del av anleggsområdet. Det starter allerede i uke 36, og gjelder både den store grusplassen og den lille p-plassen ute ved bommen til Kalvøya. På det største området kommer den nye festplassen som i perioder også skal benyttes til parkering. Området vil bli opparbeidet i løpet av vinteren og forhåpentligvis stå klar til sommeren 2017.

Til informasjon er mottak av det meste av steinmassene er avsluttet. Det vil imidlertid komme inn andre masser. I tillegg vil det pågå knusing og sortering av steinmasser for gjenbruk.