Husk årsmøte 8.mars 2017 kl. 19

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Det avholdes generalforsamling på båtsportens hus, onsdag 8.mars, kl. 1900. Forslag til generalforsamlingen må styret ha senest to uker før møtet. Fullstendig dagsorden, med årsberetning og regnskap gjøres tilgjengelig en uke før møtet.