Husk årsmøte 8.mars 2017 kl. 19

Det avholdes generalforsamling på båtsportens hus, onsdag 8.mars, kl. 1900. Forslag til generalforsamlingen må styret ha senest to uker før møtet. Fullstendig dagsorden, med årsberetning og regnskap gjøres tilgjengelig en uke før møtet.