Generalforsamling 6. Mars 2019 Trykk her for Årsrapporten

Generalforsamling avholdes 6. mars 2019.
Ta på Bærum roklubb blazeren og møt opp for et innblikk i hva som har skjedd i Bærum Roklubb i 2018.
Alle over 16 år har stemmerett.
Les over årsrapporten her.

Informasjon til alle medlemmer i Bærum Roklubb.

Årets generalforsamling er onsdag 6.mars, kl. 1900, på båtsportens hus.

Årsrapporten ligger vedlagt. 
Husk at for å unngå unødvendig printing er det fint om alle skriver ut årsrapporten hjemme, eller bruker
Ipad.