Foreldremøte 7.november kl.19

Vi ønsker velkommen til foreldremøte mandag 7.november kl.19, i klubblokalene, 3 etg.