Endelig er 100års boken her!

Lansering av Bærum Roklubbs 100-års Jubileumsbok « Åretak gjennom 100 år»; forfatter Knut Ødegaard

Forfatter er Knut Ødegaard, mangeårig ildsjel, tillitsmann og æresmedlem i klubben. Boka på over 450 sider gir både en oppdatering og utvidelse av hva som hendte de første femti årene (det ble skrevet en 50-års jubileumsbok i 1967); og et detaljert blikk i tekst og bilder av de siste femti årene.  Boka koster kr 400.- og kan kjøpes ved innbetaling av korrekt beløp for antall bøker på klubbens kontor 1627.05.12112 eller Vipps 37075. Oppgi eget  navn! Bøkene utleveres på klubben eller etter avtale.