Medlemskontingent

– Medlemskontingenten for Bærum Roklubb er i 2023 på 2000 kr per år.
– Dersom det er flere i husstanden som er medlemmer kan man være famliemedlem, da betaler hver av familiemedlemmene 1250 kr per år.
– Medlemmskontingenten betales gjennom idrettens betalingssystem, Min Idrett.
– Når man er medlem i Bærum Roklubb får man tilgang på treningsrom og romaskin rom på klubbhuset, samt garderobe med dusj. Medlemmer får også tilgang på båter til alle ferdighetsnivåer. Her kreves det erfaring eller kurs for å benytte matriellet. Snakk med Rosjef dersom du er usikker på om du kan bruke en båt eller matriell.